Memoria de actividades

Memoria 2017

Memorias Anteriores

PRINCIPAIS INDICADORES

Indicadores e avaliación de impacto

A Fundación Barrié, consciente da importancia da xestión do impacto que os seus programas teñen sobre a sociedade, segue unha metodoloxía que se pode resumir nos seguintes puntos:

· Establecemento de obxectivos
· Análise dos axentes e partners implicados
· Medición dos resultados, impactos e indicadores
· Valoración dos impactos
· Seguimento e presentación dos resultados

Acción Social

1.175

Menores de 856 familias foron atendidos grazas ao programa de atención a menores e educación familiar desenvolvido en colaboración con Cáritas.

2.786

Alumnos participaron no programa de sensibilización interxeracional sobre o Alzheimer.

2.019

Internos (67% do total) son beneficiarios directos dos programas de axuda a centros penitenciarios galegos.

37

Entidades renovaron, desde 2013, a súa páxina web grazas a Conecta, a solución web creada no marco de Máis Social para axudar a mellorar a visibilidade das entidades do Terceiro Sector. 10 en 2017

Educación

2.546

Alumnado e profesorado de toda Galicia participan en PITEAS, programa de formación e méntoring para o desenvolvemento do talento baseado na filosofía SEM.

15.352

Bolsas de estudos concedidas desde 1968. 10 en 2017

214.931

Alumnos participaron en actividades educativas dende 1968 / 8.185 en 2017

988

Bolseiros compoñen a Asociación de Bolseiros Fundación Barrié.

Patrimonio e Cultura

20.503.237

Consultas online no dicionario da RAG e Fundación Barrié

4.446.584

Usuarios da programación cultural dende 1999 / 261.159 en 2017

453.858

Publicacións doadas desde 1966 / 4.333 en 2017

1.017

Impactos nos medios de comunicación en 2017

Acción Social

1.175

Menores de 856 familias foron atendidos grazas ao programa de atención a menores e educación familiar desenvolvido en colaboración con Cáritas.

2.786

Alumnos participaron no programa de sensibilización interxeracional sobre o Alzheimer.

2.019

Internos (67% do total) son beneficiarios directos dos programas de axuda a centros penitenciarios galegos.

37

Entidades renovaron, desde 2013, a súa páxina web grazas a Conecta, a solución web creada no marco de Máis Social para axudar a mellorar a visibilidade das entidades do Terceiro Sector. 10 en 2017

Educación

2.546

Alumnado e profesorado de toda Galicia participan en PITEAS, programa de formación e méntoring para o desenvolvemento do talento baseado na filosofía SEM.

15.352

Bolsas de estudos concedidas desde 1968. 10 en 2017

214.931

Alumnos participaron en actividades educativas dende 1968 / 8.185 en 2017

988

Bolseiros compoñen a Asociación de Bolseiros Fundación Barrié.

Patrimonio e Cultura

20.503.237

Consultas online no dicionario da RAG e Fundación Barrié

4.446.584

Usuarios da programación cultural dende 1999 / 261.159 en 2017

453.858

Publicacións doadas desde 1966 / 4.333 en 2017

1.017

Impactos nos medios de comunicación en 2017