GRADschool

Inicio / Ciencia / Formación do talento investigador / GRADschool

GRADschool. Formación para investigadores

Os GRADschool son cursos de balde de formación práctica e experimental de catro días de duración deseñados para que os investigadores desenvolvan e mediten sobre as competencias adquiridas como estudantes de doutoramento de segundo ou terceiro ano. Impártense en inglés e teñen carácter residencial. Nestes cursos anímase aos investigadores a que reflexionen sobre como trasladar á práctica devanditas competencias, e así poder decidir con maior rigor e fundamento os seguintes pasos na súa carreira profesional. Os GRADschool son un programa de referencia na formación e o desenvolvemento de doutorandos desde hai 40 anos e constitúen a base dos modelos de desenvolvemento de programas e recursos empregados por universidades e centros de investigación de primeiro nivel no Reino Unido.

Estrutura dun curso GRADschool

Neste curso, os participantes divídense en grupos de 8-10 persoas que participan en varios exercicios simulados relacionados con ámbitos laborais e académicos. Cada grupo conta coa asistencia dun titor que lles axuda a facer un balance das experiencias e a establecer vencellos entre o vivido durante o exercicio, a súa investigación ou doutoramento e a súa futura carreira.

O curso é interactivo e fundamentalmente experiencial. As presentacións e os contidos teóricos constitúen eixes complementarios do programa, xa que o condutor principal da instrución é a participación activa dos investigadores nas sesións e o networking.

Os obxectivos do curso inclúen:

  • Desenvolver e reflexionar sobre as competencias transferibles
  • Valorar o desempeño en dinámicas de grupo
  • Desenvolver a súa eficacia e competencias comunicativas
  • Tomar decisións sólidas e xustificadas sobre o futuro profesional

CONTIDOS RELACIONADOS