Acción Social

Inicio / Acción Social

Integración e normalización dos sectores máis vulnerables da poboación

A área de Acción Social destina os seus esforzos á integración e normalización dos sectores máis vulnerables da sociedade, desenvolvendo  iniciativas -propias ou en colaboración con outras entidades sociais- que dan resposta aos seus obxectivos estratéxicos, referidos á profesionalización do Terceiro Sector, a reinserción de persoas en situación de exclusión, a prevención de condutas de risco en xoves e a intervención social mediante programas que melloran a calidade de vida de colectivos en situación de desigualdade.

LIÑAS ESTRATÉXICAS

PRINCIPAIS INDICADORES

 • 6.418

  Menores participaron en programas de prevención social.

 • 2.786

  Alumnos participaron no programa de sensibilización interxeracional sobre o Alzheimer.

 • 2.054

  Internos en Centros Penitenciarios son beneficiarios de diferentes programas de axuda.

 • 37

  Entidades renovaron, desde 2013, a súa páxina web grazas a Conecta, a solución web creada no marco de Máis Social para axudar a mellorar a visibilidade das entidades do Terceiro Sector. 10 en 2017

CONTIDOS RELACIONADOS